Day 8
on 04/16/2020

Day 8

Deuteronomy 15:19-16:17

Day 7
on 04/15/2020

Day 7

Exodus 13:17-15:26

Day 6
on 04/14/2020

Day 6

Numbers 9:1-14

Day 5
on 04/13/2020

Day 5

Exodus 22:24-23:19

Day 4
on 04/12/2020

Day 4

Exodus 13:1-16

Day 3
on 04/11/2020

Day 3

Exodus 33:12-34:26

Day 2
on 04/10/2020

Day 2

Leviticus 22:26-23:44

Day 1
on 04/09/2020

Day 1

Exodus 12:21-51